کلیه قیمت های درج شده بابت قیمت خودرو و هزینه های گمرکی و شماره گذاری به دلار می باشد و قیمت نهایی به قیمت دلار دولتی اعلامی از طرف گمرک محاسبه می گردد

کارمزد 2 درصد کل گارانتی و خدمات پس از فروش مالیات بر ارزش افزوده 4 درصد کل هزینه حمل و بیمه هزینه خودروی فرسوده هزینه شماره گذاری هزینه گمرکی مدل خودرو
افزوده میشود افزوده میشود افزوده میشود یک و نیم میلیون تومان سه میلیون تومان 2090 یورو 13038 یورو A200

مشاهدۀ آخرین نرخ دلار مرجع بانک مرکزی

حداکثر سرعت (kph) 0-100 kph (sec) مصرف سوخت (l/100km) گشتاور (Nm) قدرت (hp) گیربکس موتور
اعلام می شود اعلام می شود اعلام می شود اعلام می شود اعلام می شود اعلام می شود اعلام می شود

← تنها مدل A200 این خودرو در ایران مجاز می باشدکلیه قیمت های درج شده بابت قیمت خودرو و هزینه های گمرکی و شماره گذاری به دلار می باشد و قیمت نهایی به قیمت دلار دولتی اعلامی از طرف گمرک محاسبه می گردد

کارمزد 2 درصد کل گارانتی و خدمات پس از فروش مالیات بر ارزش افزوده 4 درصد کل هزینه حمل و بیمه هزینه خودروی فرسوده هزینه شماره گذاری هزینه گمرکی مدل خودرو
اقزوده می شود اقزوده می شود اقزوده می شود یک و نیم میلیون تومان سه میلیون تومان یورو 2125 یورو 13262 B180 NGT
اقزوده می شود اقزوده می شود اقزوده می شود یک و نیم میلیون تومان سه میلیون تومان یورو 2455 یورو 15322 B200 TURBO

مشاهدۀ آخرین نرخ دلار مرجع بانک مرکزی

حداکثر سرعت (kph) 0-100 kph (sec) مصرف سوخت (l/100km) گشتاور (Nm) قدرت (hp) گیربکس موتور
174 13.2-13.5 7.3-7.5 140 70 5M/CVT 1.5 I4 RWD
188 11.3-11.5 7.6-7.8 155 115 5M/CVT 1.7 I4 RWD
200 10.2-10.4 7.9-8.1 185 136 5M/CVT 2.0 I4 RWD
226 8.2-8.4 8.2-8.4 280 193 5M/CVT 2.0TC I4 RWD

← تنها مدل B200 , B180 این خودرو در ایران مجاز می باشدکلیه قیمت های درج شده بابت قیمت خودرو و هزینه های گمرکی و شماره گذاری به دلار می باشد و قیمت نهایی به قیمت دلار دولتی اعلامی از طرف گمرک محاسبه می گردد

کارمزد 2 درصد کل گارانتی و خدمات پس از فروش مالیات بر ارزش افزوده 4 درصد کل هزینه حمل و بیمه هزینه خودروی فرسوده هزینه شماره گذاری هزینه گمرکی مدل خودرو
اقزوده می شود اقزوده می شود اقزوده می شود یک و نیم میلیون تومان سه میلیون تومان یورو 3105 یورو 19391 C200
اقزوده می شود اقزوده می شود اقزوده می شود یک و نیم میلیون تومان سه میلیون تومان یورو 3415 یورو 21343 C300
اقزوده می شود اقزوده می شود اقزوده می شود یک و نیم میلیون تومان سه میلیون تومان یورو 4185 یورو 26126 C350

← قیمت خودرو بسته به آپشن در دبی از 36000 تا 89000 دلار آمریکا

مشاهدۀ آخرین نرخ دلار مرجع بانک مرکزی

حداکثر سرعت (kph) 0-100 kph (sec) مصرف سوخت (l/100km) گشتاور (Nm) قدرت (hp) گیربکس موتور
220-223 9.5-9.9 7.8-8.1 230 156 6M/5A 1.8SC I4 RWD
230-235 8.6-8.8 7.9-8.2 240 163 6M/7A 1.8SC I4 RWD
244-250 7.2-7.3 9.4 300 231 6M/7A 3.0 V6 RWD
250 6.4 9.7 350 272 7A 3.5 V6 RWD
250 4.5 13.4 600 457 7A 6.2 V8 RWD

← تنها مدل های C350 , C300 , C200 این خودرو در ایران مجاز می باشدکلیه قیمت های درج شده بابت قیمت خودرو و هزینه های گمرکی و شماره گذاری به دلار می باشد و قیمت نهایی به قیمت دلار دولتی اعلامی از طرف گمرک محاسبه می گردد

کارمزد 2 درصد کل گارانتی و خدمات پس از فروش مالیات بر ارزش افزوده 4 درصد کل هزینه حمل و بیمه هزینه خودروی فرسوده هزینه شماره گذاری هزینه گمرکی مدل خودرو
اقزوده می شود اقزوده می شود اقزوده می شود یک و نیم میلیون تومان سه میلیون تومان یورو 3105 یورو 19391 CL500

← قیمت خودرو بسته به آپشن در دبی از 139000 تا 258000 دلار آمریکا

مشاهدۀ آخرین نرخ دلار مرجع بانک مرکزی

حداکثر سرعت (kph) 0-100 kph (sec) مصرف سوخت (l/100km) گشتاور (Nm) قدرت (hp) گیربکس موتور
220-223 9.5-9.9 7.8-8.1 230 156 6M/5A 1.8SC I4 RWD
230-235 8.6-8.8 7.9-8.2 240 163 6M/7A 1.8SC I4 RWD
244-250 7.2-7.3 9.4 300 231 6M/7A 3.0 V6 RWD
250 6.4 9.7 350 272 7A 3.5 V6 RWD
250 4.5 13.4 600 457 7A 6.2 V8 RWD

← تنها مدل CL500 این خودرو در ایران مجاز می باشدکلیه قیمت های درج شده بابت قیمت خودرو و هزینه های گمرکی و شماره گذاری به دلار می باشد و قیمت نهایی به قیمت دلار دولتی اعلامی از طرف گمرک محاسبه می گردد

کارمزد 2 درصد کل گارانتی و خدمات پس از فروش مالیات بر ارزش افزوده 4 درصد کل هزینه حمل و بیمه هزینه خودروی فرسوده هزینه شماره گذاری هزینه گمرکی مدل خودرو
اقزوده می شود اقزوده می شود اقزوده می شود یک و نیم میلیون تومان سه میلیون تومان یورو 6555 یورو 40941 CLS350

← قیمت خودرو بسته به آپشن در دبی از 75000 تا 138000 دلار آمریکا

مشاهدۀ آخرین نرخ دلار مرجع بانک مرکزی

حداکثر سرعت (kph) 0-100 kph (sec) مصرف سوخت (l/100km) گشتاور (Nm) قدرت (hp) گیربکس موتور
245 7.7 9.8 300 231 7A 3.0 V6 RWD
250 6.7 9.1 365 292 7A 3.5 V6 RWD
250 5.5 11.4 530 388 7A 5.5 V8 RWD
250 4.7 13.9 630 514 7A 6.2 V8 RWD

← تنها مدل های CLS350 این خودرو در ایران مجاز می باشدکلیه قیمت های درج شده بابت قیمت خودرو و هزینه های گمرکی و شماره گذاری به دلار می باشد و قیمت نهایی به قیمت دلار دولتی اعلامی از طرف گمرک محاسبه می گردد

کارمزد 2 درصد کل گارانتی و خدمات پس از فروش مالیات بر ارزش افزوده 4 درصد کل هزینه حمل و بیمه هزینه خودروی فرسوده هزینه شماره گذاری هزینه گمرکی مدل خودرو
اقزوده می شود اقزوده می شود اقزوده می شود یک و نیم میلیون تومان سه میلیون تومان یورو 3945 یورو 24652 E200 CGI
اقزوده می شود اقزوده می شود اقزوده می شود یک و نیم میلیون تومان سه میلیون تومان یورو 4915 یورو 30702 E300
اقزوده می شود اقزوده می شود اقزوده می شود یک و نیم میلیون تومان سه میلیون تومان یورو 5165 یورو 32273 E350

← قیمت مدل E 200 CGI بسته به آپشن در دبی از 44000 تا 58000 دلار آمریکا

← قیمت مدل E 300 بسته به آپشن در دبی از 61000 تا 76000 دلار آمریکا

← قیمت مدل E 350 بسته به آپشن در دبی از 65000 تا 83000 دلار آمریکا

مشاهدۀ آخرین نرخ دلار مرجع بانک مرکزی

حداکثر سرعت (kph) 0-100 kph (sec) مصرف سوخت (l/100km) گشتاور (Nm) قدرت (hp) گیربکس موتور
230 8.2 7.5 270 184 5A 1.8 I4 RWD
247 7.5 9.3 300 228 7A 3.0 V6 RWD
250 6.4 9.7 350 272 7A 3.5 V6 RWD

← تنها مدل E200 , E300 , E350 این خودرو در ایران مجاز می باشدکلیه قیمت های درج شده بابت قیمت خودرو و هزینه های گمرکی و شماره گذاری به دلار می باشد و قیمت نهایی به قیمت دلار دولتی اعلامی از طرف گمرک محاسبه می گردد

کارمزد 2 درصد کل گارانتی و خدمات پس از فروش مالیات بر ارزش افزوده 4 درصد کل هزینه حمل و بیمه هزینه خودروی فرسوده هزینه شماره گذاری هزینه گمرکی مدل خودرو
اقزوده می شود اقزوده می شود اقزوده می شود یک و نیم میلیون تومان سه میلیون تومان یورو 5000 یورو 28108 GLK 350

← قیمت خودرو بسته به آپشن در دبی از 50000 تا 70000 دلار آمریکا

مشاهدۀ آخرین نرخ دلار مرجع بانک مرکزی

حداکثر سرعت (kph) 0-100 kph (sec) مصرف سوخت (l/100km) گشتاور (Nm) قدرت (hp) گیربکس موتور
230 6.7 10.4 350 272 7A 3.5 V6 4WD

← تنها مدل های GLK350 این خودرو در ایران مجاز می باشدکلیه قیمت های درج شده بابت قیمت خودرو و هزینه های گمرکی و شماره گذاری به دلار می باشد و قیمت نهایی به قیمت دلار دولتی اعلامی از طرف گمرک محاسبه می گردد

کارمزد 2 درصد کل گارانتی و خدمات پس از فروش مالیات بر ارزش افزوده 4 درصد کل هزینه حمل و بیمه هزینه خودروی فرسوده هزینه شماره گذاری هزینه گمرکی مدل خودرو
اقزوده می شود اقزوده می شود اقزوده می شود یک و نیم میلیون تومان سه میلیون تومان یورو 8016 یورو 50098 S 350
اقزوده می شود اقزوده می شود اقزوده می شود یک و نیم میلیون تومان سه میلیون تومان اعلام می شود اعلام می شود S 500

← قیمت خودرو بسته به آپشن در دبی از 50000 تا 70000 دلار آمریکا

مشاهدۀ آخرین نرخ دلار مرجع بانک مرکزی

حداکثر سرعت (kph) 0-100 kph (sec) مصرف سوخت (l/100km) گشتاور (Nm) قدرت (hp) گیربکس موتور
250 7.3 10.2 350 272 7A 3.5 V6 RWD
250 5.4 11.9 530 388 7A 5.5 V8 RWD/4WD

← تنها مدل های S500 4MATIC , S350 این خودرو در ایران مجاز می باشدکلیه قیمت های درج شده بابت قیمت خودرو و هزینه های گمرکی و شماره گذاری به دلار می باشد و قیمت نهایی به قیمت دلار دولتی اعلامی از طرف گمرک محاسبه می گردد

کارمزد 2 درصد کل گارانتی و خدمات پس از فروش مالیات بر ارزش افزوده 4 درصد کل هزینه حمل و بیمه هزینه خودروی فرسوده هزینه شماره گذاری هزینه گمرکی مدل خودرو
اقزوده می شود اقزوده می شود اقزوده می شود یک و نیم میلیون تومان سه میلیون تومان اعلام می شود اعلام می شود SL350
اقزوده می شود اقزوده می شود اقزوده می شود یک و نیم میلیون تومان سه میلیون تومان اعلام می شود اعلام می شود SL500

← قیمت خودرو بسته به آپشن در دبی از 90000 تا 250000 دلار آمریکا

مشاهدۀ آخرین نرخ دلار مرجع بانک مرکزی

حداکثر سرعت (kph) 0-100 kph (sec) مصرف سوخت (l/100km) گشتاور (Nm) قدرت (hp) گیربکس موتور
250 6.2 9.9 360 316 7A 3.5 V6 RWD
250 5.4 11.9 530 388 7A 5.5 V8 RWD

← تنها مدل های SL500, SL350 این خودرو در ایران مجاز می باشدکلیه قیمت های درج شده بابت قیمت خودرو و هزینه های گمرکی و شماره گذاری به دلار می باشد و قیمت نهایی به قیمت دلار دولتی اعلامی از طرف گمرک محاسبه می گردد

کارمزد 2 درصد کل گارانتی و خدمات پس از فروش مالیات بر ارزش افزوده 4 درصد کل هزینه حمل و بیمه هزینه خودروی فرسوده هزینه شماره گذاری هزینه گمرکی مدل خودرو
اقزوده می شود اقزوده می شود اقزوده می شود یک و نیم میلیون تومان سه میلیون تومان اعلام می شود اعلام می شود SL350
اقزوده می شود اقزوده می شود اقزوده می شود اعلام می شود اعلام می شود اعلام می شود اعلام می شود SL500

← قیمت خودرو بسته به آپشن در دبی از 47000 تا 82000 دلار آمریکا

مشاهدۀ آخرین نرخ دلار مرجع بانک مرکزی

حداکثر سرعت (kph) 0-100 kph (sec) مصرف سوخت (l/100km) گشتاور (Nm) قدرت (hp) گیربکس موتور
250 6.2-6.5 9.6-10.0 300 231 6M/7A 3.0 V6 RWD
250 5.6-6.0 9.9-10.3 350 272 7A 3.5 V6 RWD

← تنها مدل های SLK350 , SLK300 این خودرو در ایران مجاز می باشدکلیه قیمت های درج شده بابت قیمت خودرو و هزینه های گمرکی و شماره گذاری به دلار می باشد و قیمت نهایی به قیمت دلار دولتی اعلامی از طرف گمرک محاسبه می گردد

کارمزد 2 درصد کل گارانتی و خدمات پس از فروش مالیات بر ارزش افزوده 4 درصد کل هزینه حمل و بیمه هزینه خودروی فرسوده هزینه شماره گذاری هزینه گمرکی مدل خودرو
اقزوده می شود اقزوده می شود اقزوده می شود یک و نیم میلیون تومان اعلام می شود اعلام می شود اعلام می شود VIANO 3.5L

← قیمت خودرو بسته به آپشن در دبی از 33000 تا 55000 دلار آمریکا

مشاهدۀ آخرین نرخ دلار مرجع بانک مرکزی

حداکثر سرعت (kph) 0-100 kph (sec) مصرف سوخت (l/100km) گشتاور (Nm) قدرت (hp) گیربکس موتور
200 10.0 18.2 345 231 5A 3.5 V6 RWD

← تنها مدل های 3500 سی سی این خودرو در ایران مجاز می باشد


تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق است به روزبه ایزدی 2012 - 1390 ©
برای تماس با طراح وب سایت می توانید با ایمیل irandoust@mail.com مکاتبه نمائید
طراح و برنامه نویس: علی ایراندوست